XƏBƏRLƏR

KASPİ KİDS - in yeni nəşri "Savad Təlimi" işıq üzü gördü!!!

1. Savad Təlimi: Bu dərs vəsaiti uşaqları dilimizin hərfləri ilə tanış edəcək,sərbəst oxumağı və yazmağı öyrənməyə hazırlayacaq,onların dünyagörüşünü və məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirəcəkdir.


 

2.Riyaziyyat (məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün)
Bu dərs vəsaiti uşaqların məktəbəqədər təlimlər zamanı riyazi təfəkkürlərini və məntiqlərini formalaşdırmaq , yaddaş və diqqətini inkişaf etdirmək üşün nəzərdə tutulub.
Kitab uşaqların anlaya biləcəyi dildə yazılıb və müxtəlif rənglərdən istifadə edilərək uşaqların zövqlərini oxşayacaq və onları yormayacaq dizaynda tərtib olunmuşdur.

 

3.İngilis dili (məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün )
“ English for kids ” kitabı məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərslər uşaqların asanlıqla əzbərliyə biləcəyi sözlərdən ibarət olan mövzulara bölünmüşdür. Bu kitab uşaqların ingilis dilini tez və rahat şəkildə öyrənməsi üçün rəngli və maraqlı dizaynda tərtib edilmişdir. Öyrənməni daha əyləncəli etmək məqsədilə tapşırılarda cizgi film obrazlarından da istifadə olunmuşdur.
Kitabın sonunda uşaqlar ingilis dilində sərbəst şəkildə salamlaşmağı, sağollaşmağı, özlərini təqdim etməyi, öz yaşlarını deyə bilməyi, 10-a qədər saymağı bacarmaqla yanaşı məktəb ləvazimatlarını,ailə üzvlərini, bədən üzvlırini, rəngləri, fiqurları, meyvə və heyvan adlarını, bəzi sifətləri və felləri,otaqların və ev əşyalarının adlarını da ingilis dilində ifadə edə biləcəklər.

 

26.10.2015