NƏŞRLƏRİMİZ

Savad təlimi

Savad təlimi

Savad təlimi – Bu dərs vəsaiti uşaqları dilimizin hərfləri ilə tanış edəcək, sərbəst oxumaq və yazmağa  hazırlayacaq, onların dünyagörüşünü və məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirəcəkdir.

Audio materiallar