NƏŞRLƏRİMİZ

Kimya üzrə test bankı

Kimya üzrə test bankı

Kimyadan test tapşırıqları - Abituriyent və orta məktəb şagirdləri üçün

Təqdim olunan test toplusu şagird və abituriyentlərə vahid test toplusundan istifadə edərək buraxılış və qəbul imtahanlarına tam və uğurla hazırlaşmağa kömək etmək məqsədilə yazılmışdır. Test toplusu ali məktəblərə qəbul imtahanı proqramı və orta məktəb dərsliklərinin tədris materialları əsasında tərtib olunmuş, həmçinin son 10-15 ildə qəbul və sınaq imtahanlarında rast gəlinən, lakin dərsliklərdə tam əksini tapmayan yeni tip hesablama, nəzəri və qrafik tapşırıqlarını da əhatə edir. Eyni zamanda kimya fənni üzrə respublikamızda mövcud olan test topluları da araşdırılaraq onların müsbət cəhətləri bu topluda öz əksini tapmışdır.

Test tapşırıqları haqqında:

1. Topluda tapşırıqlar mövzular üzrə verilir.

2. Hər bir bölmədə tapşırıqlar tədris materialı üzrə ardıcıl

şəkildə verilir.

3. Test tapşırıqlarının A variantı baxılan mövzunu sadə

tapşırıqlar şəklində tam əhatə edir. Tapşırıqların B variantında isə bir qədər düşündürücü suallar verilmişdir. Başqa sözlə A variantı I qrup ixtisasları, A və B variantları IV qrup ixtisasları üçün nəzərdə tutulmuşdur.

4. Hər bir bölmənin A variantının sonunda açıq test

tapşırıqları verilir.

5. Tapşırıqların cavabları toplunun sonunda verilmişdir.

Vəsait orta məktəb şagirdləri və abituriyentlər, həmçinin orta məktəb müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.