2-8 imtahanı 15 yanvar 2023-cü il

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 B
 • 2 C
 • 3 A
 • 4 D
 • 5 C
 • 6 B
 • 7 B
 • 8 A
 • 9 B
 • 10 C
 • 11 B
 • 12 A
 • 13 D
 • 14 C
 • 15 D
Riyaziyyat
 • 16 A
 • 17 C
 • 18 C
 • 19 B
 • 20 D
 • 21 A
 • 22 C
 • 23 D
 • 24 A
 • 25 B
 • 26 B
 • 27 C
 • 28 B
 • 29 D
 • 30 A
Xarici dil
 • 31 B
 • 32 D
 • 33 A
 • 34 C
 • 35 B
Həyat bilgisi
 • 36 C
 • 37 D
 • 38 B
 • 39 A
 • 40 D