BSİ-2 2022.12.18

Xarici dil
Riyaziyyat
Azərbaycan dili(ana dili)