2-8 imtahanı 11 dekabr 2022-ci il

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 B
 • 3 A
 • 4 B
 • 5 D
 • 6 B
 • 7 C
 • 8 B
 • 9 C
 • 10 A
 • 11 D
 • 12 C
 • 13 A
 • 14 B
 • 15 C
Riyaziyyat
 • 16 C
 • 17 A
 • 18 C
 • 19 C
 • 20 D
 • 21 B
 • 22 A
 • 23 C
 • 24 D
 • 25 B
 • 26 D
 • 27 A
 • 28 C
 • 29 D
 • 30 B
Xarici dil
 • 31 C
 • 32 B
 • 33 D
 • 34 D
 • 35 B
Həyat bilgisi
 • 36 C
 • 37 A
 • 38 D
 • 39 A
 • 40 B