2-8 imtahanı 6 noyabr 2022-ci il

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 A
 • 3 B
 • 4 D
 • 5 C
 • 6 D
 • 7 A
 • 8 B
 • 9 C
 • 10 B
 • 11 C
 • 12 D
 • 13 A
 • 14 C
 • 15 B
Riyaziyyat
 • 16 A
 • 17 D
 • 18 C
 • 19 A
 • 20 B
 • 21 C
 • 22 C
 • 23 D
 • 24 A
 • 25 C
 • 26 D
 • 27 B
 • 28 A
 • 29 B
 • 30 B
Xarici dil
 • 31 B
 • 32 C
 • 33 D
 • 34 B
 • 35 C
Həyat bilgisi
 • 36 D
 • 37 B
 • 38 B
 • 39 C
 • 40 A