7 noyabr - Bilik yarışı (II-VIII siniflər)

Xarici dil
 • 1 C
 • 2 B
 • 3 C
 • 4 C
 • 5 B
 • 6 C
 • 7 C
 • 8 A
 • 9 B
 • 10 C
Tarix
 • 11 C
 • 12 D
 • 13 A
 • 14 B
 • 15 B
 • 16 B
 • 17 B
 • 18 A
 • 19 C
 • 20 A
Fizika
 • 21 C
 • 22 A
 • 23 B
 • 24 A
 • 25 B
 • 26 D
 • 27 D
 • 28 A
 • 29 C
 • 30 A
Kimya
 • 31 B
 • 32 C
 • 33 B
 • 34 D
 • 35 B
 • 36 C
 • 37 C
 • 38 C
 • 39 B
 • 40 A
Biologiya
 • 41 D
 • 42 C
 • 43 A
 • 44 C
 • 45 C
 • 46 C
 • 47 C
 • 48 A
 • 49 D
 • 50 C
Coğrafiya
 • 51 A
 • 52 B
 • 53 B
 • 54 D
 • 55 D
 • 56 A
 • 57 B
 • 58 C
 • 59 B
 • 60 C
Azərbaycan dili(ana dili)
 • 61 D
 • 62 B
 • 63 D
 • 64 A
 • 65 A
 • 66 C
 • 67 C
 • 68 B
 • 69 D
 • 70 D
 • 71 C
 • 72 C
 • 73 D
 • 74 B
 • 75 C
 • 76 14
 • 77 35
 • 78 24
 • 79 D;BE;AC
 • 80 C;AD;BE
Riyaziyyat
 • 81 B
 • 82 C
 • 83 C
 • 84 A
 • 85 B
 • 86 B
 • 87 C
 • 88 D
 • 89 D
 • 90 D
 • 91 A
 • 92 B
 • 93 D
 • 94 D
 • 95 B
 • 96 0
 • 97 8
 • 98 14
 • 99 CD;AB;E
 • 100 BC;D;A