7 noyabr - Bilik yarışı (II-VIII siniflər)

Иностранный язык
 • 1 A
 • 2 B
 • 3 D
 • 4 B
 • 5 C
 • 6 B
 • 7 C
 • 8 B
 • 9 C
 • 10 D
Всеобщая история
 • 11 D
 • 12 B
 • 13 C
 • 14 A
 • 15 C
 • 16 B
 • 17 D
 • 18 C
 • 19 A
 • 20 D
Физика
 • 21 A
 • 22 A
 • 23 B
 • 24 B
 • 25 B
 • 26 D
 • 27 B
 • 28 B
 • 29 B
 • 30 C
Химия
 • 31 B
 • 32 B
 • 33 C
 • 34 C
 • 35 B
 • 36 C
 • 37 D
 • 38 C
 • 39 C
 • 40 C
Биология
 • 41 C
 • 42 D
 • 43 B
 • 44 B
 • 45 D
 • 46 D
 • 47 C
 • 48 A
 • 49 D
 • 50 A
География
 • 51 D
 • 52 C
 • 53 B
 • 54 C
 • 55 B
 • 56 A
 • 57 A
 • 58 A
 • 59 D
 • 60 C
Русский язык(ana dili)
 • 61 B
 • 62 C
 • 63 C
 • 64 C
 • 65 B
 • 66 C
 • 67 B
 • 68 A
 • 69 B
 • 70 C
 • 71 B
 • 72 C
 • 73 D
 • 74 A
 • 75 C
 • 76 34
 • 77 45
 • 78 24
 • 79 AE;BC;D
 • 80 AE;CD;B
Математика
 • 81 B
 • 82 A
 • 83 C
 • 84 C
 • 85 D
 • 86 A
 • 87 B
 • 88 C
 • 89 D
 • 90 A
 • 91 B
 • 92 D
 • 93 B
 • 94 B
 • 95 B
 • 96 20
 • 97 8
 • 98 2
 • 99 AB;C;D
 • 100 B;C;D