II-VIII siniflərin sınaq imtahanı-(1) 9 Dekabr (2020-2021)

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 A
 • 2 C
 • 3 C
 • 4 A
 • 5 B
 • 6 C
 • 7 C
 • 8 B
 • 9 A
 • 10 C
 • 11 B
 • 12 D
 • 13 B
 • 14 D
 • 15 A
Riyaziyyat
 • 16 B
 • 17 C
 • 18 C
 • 19 D
 • 20 D
 • 21 B
 • 22 B
 • 23 A
 • 24 C
 • 25 A
 • 26 D
 • 27 A
 • 28 C
 • 29 B
 • 30 A
Xarici dil
 • 31 C
 • 32 B
 • 33 A
 • 34 C
 • 35 C
Həyat bilgisi
 • 36 A
 • 37 B
 • 38 A
 • 39 B
 • 40 B