II-VIII siniflərin sınaq imtahanı-(2) 26 Yanvar (2019-2020)

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 A
 • 2 C
 • 3 A
 • 4 B
 • 5 A
 • 6 B
 • 7 B
 • 8 C
 • 9 B
 • 10 A
 • 11 C
 • 12 B
 • 13 C
 • 14 B
 • 15 C
Riyaziyyat
 • 16 A
 • 17 C
 • 18 D
 • 19 A
 • 20 D
 • 21 A
 • 22 B
 • 23 A
 • 24 D
 • 25 A
 • 26 A
 • 27 B
 • 28 B
 • 29 A
 • 30 B
Xarici dil
 • 31 C
 • 32 A
 • 33 C
 • 34 A
 • 35 C
Həyat bilgisi
 • 36 A
 • 37 B
 • 38 C
 • 39 B
 • 40 B