II-VIII siniflərin sınaq imtahanı-(1) 17 Noyabr (2019-2020)

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 B
 • 2 B
 • 3 A
 • 4 A
 • 5 C
 • 6 B
 • 7 D
 • 8 C
 • 9 *
 • 10 B
 • 11 A
 • 12 B
 • 13 D
 • 14 D
 • 15 B
Riyaziyyat
 • 16 B
 • 17 C
 • 18 B
 • 19 D
 • 20 D
 • 21 D
 • 22 B
 • 23 A
 • 24 D
 • 25 C
 • 26 A
 • 27 A
 • 28 B
 • 29 D
 • 30 A
Xarici dil
 • 31 B
 • 32 A
 • 33 C
 • 34 A
 • 35 C
Həyat bilgisi
 • 36 D
 • 37 D
 • 38 A
 • 39 D
 • 40 A