II-VIII Siniflərin sınaq imtahanı-8 - 2 İyun (2018-2019)

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 D
 • 3 D
 • 4 C
 • 5 C
 • 6 A
 • 7 D
 • 8 D
 • 9 B
 • 10 C
 • 11 B
 • 12 B
 • 13 B
 • 14 A
 • 15 C
Riyaziyyat
 • 16 B
 • 17 A
 • 18 C
 • 19 B
 • 20 C
 • 21 B
 • 22 D
 • 23 A
 • 24 C
 • 25 C
 • 26 A
 • 27 C
 • 28 D
 • 29 C
 • 30 A
Xarici dil
 • 31 D
 • 32 A
 • 33 C
 • 34 B
 • 35 B
Həyat bilgisi
 • 36 C
 • 37 D
 • 38 B
 • 39 B
 • 40 A