II-VIII Siniflərin sınaq imtahanı-7 - 5 May (2018-2019)

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 D
 • 3 A
 • 4 D
 • 5 C
 • 6 D
 • 7 B
 • 8 C
 • 9 D
 • 10 B
 • 11 B
 • 12 A
 • 13 A
 • 14 B
 • 15 B
Riyaziyyat
 • 16 D
 • 17 B
 • 18 A
 • 19 C
 • 20 A
 • 21 B
 • 22 D
 • 23 B
 • 24 C
 • 25 A
 • 26 C
 • 27 A
 • 28 D
 • 29 C
 • 30 B
Xarici dil
 • 31 A
 • 32 C
 • 33 A
 • 34 D
 • 35 A
Həyat bilgisi
 • 36 B
 • 37 C
 • 38 D
 • 39 C
 • 40 A