II-VIII Siniflərin sınaq imtahanı 6 - 7 Aprel (2018-2019)

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 B
 • 2 C
 • 3 C
 • 4 B
 • 5 D
 • 6 C
 • 7 A
 • 8 A
 • 9 B
 • 10 C
 • 11 C
 • 12 D
 • 13 B
 • 14 C
 • 15 D
Riyaziyyat
 • 16 B
 • 17 B
 • 18 C
 • 19 B
 • 20 D
 • 21 A
 • 22 A
 • 23 D
 • 24 C
 • 25 A
 • 26 A
 • 27 B
 • 28 A
 • 29 C
 • 30 B
Xarici dil
 • 31 A
 • 32 B
 • 33 D
 • 34 C
 • 35 A
Həyat bilgisi
 • 36 B
 • 37 D
 • 38 C
 • 39 C
 • 40 B