II-VIII siniflərin sınaq imtahanı-(5) 10 Mart (2018-2019)

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 C
 • 3 B
 • 4 B
 • 5 D
 • 6 B
 • 7 D
 • 8 B
 • 9 D
 • 10 A
 • 11 D
 • 12 C
 • 13 D
 • 14 B
 • 15 A
Riyaziyyat
 • 16 B
 • 17 A
 • 18 C
 • 19 D
 • 20 A
 • 21 D
 • 22 B
 • 23 D
 • 24 B
 • 25 D
 • 26 C
 • 27 C
 • 28 C
 • 29 C
 • 30 D
Xarici dil
 • 31 D
 • 32 C
 • 33 D
 • 34 B
 • 35 B
Həyat bilgisi
 • 36 C
 • 37 C
 • 38 B
 • 39 D
 • 40 D