II-VIII siniflərin sınaq imtahanı-(4) 10 Fevral (2019)

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 A
 • 3 A
 • 4 D
 • 5 B
 • 6 C
 • 7 C
 • 8 C
 • 9 D
 • 10 B
 • 11 B
 • 12 C
 • 13 B
 • 14 A
 • 15 D
Riyaziyyat
 • 16 B
 • 17 C
 • 18 D
 • 19 C
 • 20 B
 • 21 A
 • 22 C
 • 23 C
 • 24 C
 • 25 D
 • 26 C
 • 27 B
 • 28 D
 • 29 A
 • 30 B
Xarici dil
 • 31 C
 • 32 B
 • 33 A
 • 34 B
 • 35 A
Həyat bilgisi
 • 36 C
 • 37 B
 • 38 D
 • 39 C
 • 40 B