II-VIII Siniflərin sınaq imtahanı- 2 Dekabr (2018)

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 D
 • 2 C
 • 3 C
 • 4 D
 • 5 B
 • 6 A
 • 7 C
 • 8 D
 • 9 C
 • 10 D
 • 11 B
 • 12 A
 • 13 C
 • 14 B
 • 15 D
Riyaziyyat
 • 16 A
 • 17 B
 • 18 C
 • 19 C
 • 20 B
 • 21 B
 • 22 D
 • 23 A
 • 24 C
 • 25 B
 • 26 A
 • 27 B
 • 28 A
 • 29 D
 • 30 A
Xarici dil
 • 31 A
 • 32 C
 • 33 A
 • 34 B
 • 35 D
Həyat bilgisi
 • 36 D
 • 37 C
 • 38 B
 • 39 C
 • 40 D