4 FEVRAL III-VIII SİNİF SINAQ İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 D
 • 3 A
 • 4 C
 • 5 D
 • 6 C
 • 7 B
 • 8 C
 • 9 A
 • 10 D
 • 11 D
 • 12 B
 • 13 A
 • 14 D
 • 15 A
 • 16 B
 • 17 B
 • 18 D
 • 19 A
 • 20 B
Riyaziyyat
 • 21 D
 • 22 A
 • 23 D
 • 24 C
 • 25 A
 • 26 C
 • 27 C
 • 28 D
 • 29 B
 • 30 B
 • 31 A
 • 32 B
 • 33 C
 • 34 A
 • 35 A
 • 36 A
 • 37 D
 • 38 C
 • 39 A
 • 40 B
Xarici dil
 • 41 C
 • 42 C
 • 43 B
 • 44 C
 • 45 A
 • 46 A
 • 47 D
 • 48 C
 • 49 C
 • 50 A
Tarix
 • 51 B
 • 52 A
 • 53 A
 • 54 C
 • 55 B
 • 56 C
 • 57 C
 • 58 C
 • 59 C
 • 60 B
Fizika
 • 61 C
 • 62 C
 • 63 B
 • 64 D
 • 65 A
Biologiya
 • 66 C
 • 67 C
 • 68 B
 • 69 B
 • 70 D
Coğrafiya
 • 71 D
 • 72 C
 • 73 B
 • 74 B
 • 75 C