3 DEKABR - III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 B
 • 2 A
 • 3 D
 • 4 C
 • 5 B
 • 6 A
 • 7 A
 • 8 C
 • 9 D
 • 10 B
 • 11 C
 • 12 B
 • 13 A
 • 14 B
 • 15 A
 • 16 B
 • 17 A
 • 18 C
 • 19 B
 • 20 D
Riyaziyyat
 • 21 C
 • 22 D
 • 23 D
 • 24 C
 • 25 C
 • 26 D
 • 27 C
 • 28 D
 • 29 A
 • 30 D
 • 31 C
 • 32 B
 • 33 B
 • 34 A
 • 35 B
 • 36 C
 • 37 B
 • 38 A
 • 39 A
 • 40 A
Xarici dil
 • 41 C
 • 42 B
 • 43 D
 • 44 A
 • 45 B
 • 46 B
 • 47 C
 • 48 A
 • 49 C
 • 50 D
Tarix
 • 51 A
 • 52 D
 • 53 D
 • 54 B
 • 55 D
 • 56 A
 • 57 D
 • 58 D
 • 59 B
 • 60 C
Fizika
 • 61 B
 • 62 D
 • 63 C
 • 64 A
 • 65 B
Biologiya
 • 66 D
 • 67 B
 • 68 B
 • 69 A
 • 70 D
Coğrafiya
 • 71 B
 • 72 D
 • 73 C
 • 74 A
 • 75 C