3 DEKABR - III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 D
 • 3 A
 • 4 C
 • 5 D
 • 6 A
 • 7 D
 • 8 C
 • 9 B
 • 10 B
 • 11 B
 • 12 D
 • 13 A
 • 14 D
 • 15 B
Riyaziyyat
 • 16 C
 • 17 A
 • 18 D
 • 19 C
 • 20 B
 • 21 A
 • 22 A
 • 23 D
 • 24 D
 • 25 C
 • 26 D
 • 27 A
 • 28 C
 • 29 C
 • 30 D
Xarici dil
 • 31 B
 • 32 C
 • 33 B
 • 34 B
 • 35 B
Həyat bilgisi
 • 36 D
 • 37 A
 • 38 C
 • 39 B
 • 40 D