11 İyun- III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 D
 • 3 D
 • 4 C
 • 5 C
 • 6 D
 • 7 D
 • 8 D
 • 9 A
 • 10 D
 • 11 D
 • 12 C
 • 13 D
 • 14 A
 • 15 A
 • 16 C
 • 17 C
 • 18 C
 • 19 D
 • 20 C
Riyaziyyat
 • 21 C
 • 22 C
 • 23 B
 • 24 D
 • 25 D
 • 26 D
 • 27 B
 • 28 C
 • 29 D
 • 30 B
 • 31 A
 • 32 D
 • 33 C
 • 34 A
 • 35 A
 • 36 A
 • 37 C
 • 38 C
 • 39 B
 • 40 D
Xarici dil
 • 41 D
 • 42 C
 • 43 A
 • 44 B
 • 45 C
 • 46 C
 • 47 B
 • 48 D
 • 49 A
 • 50 B
Tarix
 • 51 B
 • 52 A
 • 53 B
 • 54 D
 • 55 D
 • 56 D
 • 57 A
 • 58 D
 • 59 C
 • 60 A
Fizika
 • 61 A
 • 62 D
 • 63 C
 • 64 A
 • 65 B
Biologiya
 • 66 C
 • 67 A
 • 68 A
 • 69 B
 • 70 D
Coğrafiya
 • 71 B
 • 72 C
 • 73 A
 • 74 C
 • 75 C