11 İyun- III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 C
 • 3 B
 • 4 C
 • 5 A
 • 6 B
 • 7 D
 • 8 D
 • 9 D
 • 10 D
 • 11 B
 • 12 B
 • 13 D
 • 14 B
 • 15 D
Riyaziyyat
 • 16 D
 • 17 A
 • 18 D
 • 19 B
 • 20 B
 • 21 C
 • 22 B
 • 23 B
 • 24 C
 • 25 A
 • 26 D
 • 27 C
 • 28 B
 • 29 D
 • 30 B
Xarici dil
 • 31 A
 • 32 D
 • 33 B
 • 34 C
 • 35 A
Həyat bilgisi
 • 36 B
 • 37 D
 • 38 C
 • 39 D
 • 40 C