11 İyun- III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 B
 • 2 B
 • 3 B
 • 4 C
 • 5 C
 • 6 C
 • 7 C
 • 8 D
 • 9 B
 • 10 D
 • 11 C
 • 12 C
 • 13 C
 • 14 B
 • 15 C
Riyaziyyat
 • 16 C
 • 17 C
 • 18 B
 • 19 C
 • 20 B
 • 21 C
 • 22 B
 • 23 C
 • 24 D
 • 25 C
 • 26 B
 • 27 D
 • 28 A
 • 29 D
 • 30 B
Xarici dil
 • 31 B
 • 32 C
 • 33 B
 • 34 A
 • 35 C
Həyat bilgisi
 • 36 C
 • 37 B
 • 38 B
 • 39 D
 • 40 D