5 Fevral- III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 B
 • 2 B
 • 3 C
 • 4 B
 • 5 B
 • 6 C
 • 7 D
 • 8 D
 • 9 B
 • 10 B
 • 11 D
 • 12 C
 • 13 B
 • 14 D
 • 15 C
Riyaziyyat
 • 16 C
 • 17 B
 • 18 A
 • 19 C
 • 20 B
 • 21 A
 • 22 A
 • 23 B
 • 24 D
 • 25 A
 • 26 C
 • 27 D
 • 28 D
 • 29 C
 • 30 B
Xarici dil
 • 31 B
 • 32 A
 • 33 C
 • 34 D
 • 35 A
Həyat bilgisi
 • 36 B
 • 37 C
 • 38 C
 • 39 B
 • 40 B