4 Dekabr - III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 C
 • 3 D
 • 4 B
 • 5 A
 • 6 C
 • 7 B
 • 8 C
 • 9 B
 • 10 B
 • 11 B
 • 12 A
 • 13 D
 • 14 C
 • 15 D
Riyaziyyat
 • 16 C
 • 17 D
 • 18 B
 • 19 A
 • 20 D
 • 21 D
 • 22 C
 • 23 B
 • 24 D
 • 25 C
 • 26 D
 • 27 C
 • 28 B
 • 29 A
 • 30 B
Xarici dil
 • 31 A
 • 32 B
 • 33 A
 • 34 D
 • 35 C
Həyat bilgisi
 • 36 B
 • 37 B
 • 38 D
 • 39 B
 • 40 B