4 Dekabr - III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 D
 • 2 C
 • 3 D
 • 4 C
 • 5 D
 • 6 B
 • 7 B
 • 8 C
 • 9 D
 • 10 C
 • 11 B
 • 12 B
 • 13 A
 • 14 C
 • 15 C
Riyaziyyat
 • 16 B
 • 17 B
 • 18 C
 • 19 B
 • 20 A
 • 21 B
 • 22 C
 • 23 D
 • 24 C
 • 25 C
 • 26 B
 • 27 C
 • 28 C
 • 29 B
 • 30 B
Xarici dil
 • 31 C
 • 32 C
 • 33 A
 • 34 B
 • 35 D
Həyat bilgisi
 • 36 B
 • 37 C
 • 38 B
 • 39 A
 • 40 A