5 Iyun - III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 D
 • 2 D
 • 3 B
 • 4 B
 • 5 D
 • 6 D
 • 7 C
 • 8 D
 • 9 C
 • 10 A
 • 11 B
 • 12 B
 • 13 D
 • 14 B
 • 15 B
 • 16 A
 • 17 D
 • 18 D
 • 19 B
 • 20 C
Riyaziyyat
 • 21 A
 • 22 D
 • 23 C
 • 24 B
 • 25 C
 • 26 B
 • 27 C
 • 28 B
 • 29 C
 • 30 A
 • 31 B
 • 32 C
 • 33 C
 • 34 C
 • 35 A
 • 36 D
 • 37 A
 • 38 D
 • 39 B
 • 40 D
Xarici dil
 • 41 A
 • 42 B
 • 43 D
 • 44 D
 • 45 A
 • 46 B
 • 47 A
 • 48 D
 • 49 D
 • 50 A
Tarix
 • 51 B
 • 52 C
 • 53 D
 • 54 B
 • 55 C
 • 56 B
 • 57 C
 • 58 D
 • 59 B
 • 60 D
Fizika
 • 61 A
 • 62 C
 • 63 B
 • 64 B
 • 65 D
 • 66 B
 • 67 A
 • 68 A
 • 69 B
 • 70 D
Biologiya
 • 71 B
 • 72 B
 • 73 C
 • 74 D
 • 75 B
 • 76 D
 • 77 C
 • 78 C
 • 79 B
 • 80 A
Coğrafiya
 • 81 A
 • 82 A
 • 83 C
 • 84 C
 • 85 A
 • 86 C
 • 87 A
 • 88 C
 • 89 D
 • 90 A
Kimya
 • 91 C
 • 92 D
 • 93 B
 • 94 B
 • 95 C
 • 96 B
 • 97 C
 • 98 A
 • 99 B
 • 100 C