5 Iyun - III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 A
 • 2 D
 • 3 B
 • 4 C
 • 5 A
 • 6 C
 • 7 D
 • 8 D
 • 9 A
 • 10 D
 • 11 B
 • 12 D
 • 13 C
 • 14 D
 • 15 A
 • 16 B
 • 17 A
 • 18 B
 • 19 B
 • 20 B
Riyaziyyat
 • 21 A
 • 22 B
 • 23 D
 • 24 A
 • 25 A
 • 26 B
 • 27 C
 • 28 C
 • 29 A
 • 30 C
 • 31 A
 • 32 C
 • 33 B
 • 34 A
 • 35 C
 • 36 C
 • 37 D
 • 38 A
 • 39 B
 • 40 B
Xarici dil
 • 41 D
 • 42 D
 • 43 A
 • 44 D
 • 45 D
 • 46 C
 • 47 B
 • 48 A
 • 49 D
 • 50 A
Azərbaycan tarixi
 • 51 C
 • 52 C
 • 53 D
 • 54 B
 • 55 D
 • 56 A
 • 57 B
 • 58 B
 • 59 C
 • 60 A