5 Iyun - III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 A
 • 3 C
 • 4 B
 • 5 D
 • 6 A
 • 7 D
 • 8 A
 • 9 D
 • 10 C
 • 11 B
 • 12 D
 • 13 C
 • 14 A
 • 15 D
Riyaziyyat
 • 16 D
 • 17 D
 • 18 A
 • 19 D
 • 20 A
 • 21 D
 • 22 A
 • 23 B
 • 24 C
 • 25 D
 • 26 A
 • 27 D
 • 28 B
 • 29 B
 • 30 D
Xarici dil
 • 31 C
 • 32 A
 • 33 B
 • 34 C
 • 35 B
Həyat bilgisi
 • 36 D
 • 37 C
 • 38 B
 • 39 B
 • 40 D