5 Iyun - III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 D
 • 2 B
 • 3 C
 • 4 B
 • 5 C
 • 6 B
 • 7 C
 • 8 D
 • 9 A
 • 10 C
 • 11 C
 • 12 D
 • 13 D
 • 14 C
 • 15 B
Riyaziyyat
 • 16 D
 • 17 C
 • 18 D
 • 19 D
 • 20 D
 • 21 A
 • 22 C
 • 23 C
 • 24 C
 • 25 D
 • 26 B
 • 27 D
 • 28 D
 • 29 B
 • 30 D
Xarici dil
 • 31 C
 • 32 C
 • 33 A
 • 34 C
 • 35 D
Həyat bilgisi
 • 36 C
 • 37 B
 • 38 D
 • 39 C
 • 40 B