10 Aprel - III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 A
 • 2 D
 • 3 C
 • 4 A
 • 5 B
 • 6 A
 • 7 B
 • 8 B
 • 9 B
 • 10 C
 • 11 B
 • 12 B
 • 13 C
 • 14 B
 • 15 B
 • 16 C
 • 17 C
 • 18 B
 • 19 B
 • 20 D
Riyaziyyat
 • 21 A
 • 22 A
 • 23 C
 • 24 A
 • 25 D
 • 26 A
 • 27 B
 • 28 D
 • 29 A
 • 30 C
 • 31 B
 • 32 D
 • 33 B
 • 34 A
 • 35 A
 • 36 C
 • 37 B
 • 38 D
 • 39 A
 • 40 A
Xarici dil
 • 41 A
 • 42 D
 • 43 D
 • 44 B
 • 45 C
 • 46 D
 • 47 D
 • 48 A
 • 49 C
 • 50 B
Tarix
 • 51 A
 • 52 C
 • 53 C
 • 54 B
 • 55 C
 • 56 C
 • 57 D
 • 58 B
 • 59 A
 • 60 C
Fizika
 • 61 C
 • 62 B
 • 63 A
 • 64 D
 • 65 C
 • 66 D
 • 67 A
 • 68 B
 • 69 C
 • 70 A
Biologiya
 • 71 B
 • 72 A
 • 73 C
 • 74 B
 • 75 C
 • 76 D
 • 77 B
 • 78 D
 • 79 B
 • 80 C
Coğrafiya
 • 81 D
 • 82 A
 • 83 B
 • 84 A
 • 85 D
 • 86 B
 • 87 D
 • 88 A
 • 89 B
 • 90 C
Kimya
 • 91 A
 • 92 B
 • 93 B
 • 94 D
 • 95 B
 • 96 C
 • 97 B
 • 98 C
 • 99 C
 • 100 B