10 Aprel - III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 D
 • 2 D
 • 3 D
 • 4 C
 • 5 B
 • 6 B
 • 7 B
 • 8 A
 • 9 A
 • 10 C
 • 11 D
 • 12 C
 • 13 A
 • 14 B
 • 15 A
 • 16 D
 • 17 A
 • 18 B
 • 19 C
 • 20 B
Riyaziyyat
 • 21 D
 • 22 B
 • 23 A
 • 24 C
 • 25 A
 • 26 B
 • 27 C
 • 28 D
 • 29 C
 • 30 C
 • 31 B
 • 32 B
 • 33 D
 • 34 B
 • 35 A
 • 36 C
 • 37 C
 • 38 C
 • 39 C
 • 40 A
Xarici dil
 • 41 C
 • 42 B
 • 43 A
 • 44 D
 • 45 D
 • 46 A
 • 47 C
 • 48 B
 • 49 B
 • 50 A
Tarix
 • 51 B
 • 52 D
 • 53 B
 • 54 A
 • 55 C
 • 56 C
 • 57 A
 • 58 B
 • 59 B
 • 60 A
Fizika
 • 61 D
 • 62 A
 • 63 B
 • 64 C
 • 65 B
Biologiya
 • 66 B
 • 67 A
 • 68 D
 • 69 A
 • 70 C
Coğrafiya
 • 71 D
 • 72 D
 • 73 B
 • 74 D
 • 75 B