10 Aprel - III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 A
 • 3 B
 • 4 A
 • 5 D
 • 6 D
 • 7 D
 • 8 C
 • 9 B
 • 10 D
 • 11 C
 • 12 B
 • 13 D
 • 14 C
 • 15 B
Riyaziyyat
 • 16 C
 • 17 B
 • 18 C
 • 19 C
 • 20 B
 • 21 D
 • 22 D
 • 23 C
 • 24 B
 • 25 D
 • 26 B
 • 27 A
 • 28 D
 • 29 B
 • 30 A
Xarici dil
 • 31 A
 • 32 A
 • 33 B
 • 34 B
 • 35 C
Həyat bilgisi
 • 36 C
 • 37 B
 • 38 B
 • 39 C
 • 40 B