10 Aprel - III - VIII SİNİF İMTAHANI

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 B
 • 2 D
 • 3 C
 • 4 D
 • 5 B
 • 6 C
 • 7 D
 • 8 B
 • 9 D
 • 10 C
 • 11 B
 • 12 D
 • 13 D
 • 14 D
 • 15 A
Riyaziyyat
 • 16 C
 • 17 C
 • 18 D
 • 19 D
 • 20 A
 • 21 C
 • 22 C
 • 23 B
 • 24 C
 • 25 C
 • 26 D
 • 27 A
 • 28 B
 • 29 C
 • 30 B
Xarici dil
 • 31 B
 • 32 A
 • 33 C
 • 34 A
 • 35 C
Həyat bilgisi
 • 36 D
 • 37 C
 • 38 A
 • 39 C
 • 40 B