Mövzu Sınaq İmtahanı -2 24.12.2023

I
Riyaziyyat
Fizika
Kimya
 • 61 C
 • 62 B
 • 63 C
 • 64 D
 • 65 A
 • 66 D
 • 67 D
 • 68 C
 • 69 E
 • 70 E
 • 71 D
 • 72 D
 • 73 C
 • 74 C
 • 75 E
 • 76 B
 • 77 D
 • 78 D
 • 79 B
 • 80 B
 • 81 C
 • 82 D
 • 83 2
 • 84 286
 • 85 134
 • 86 25
 • 87 E;B;D
 • 88 x
 • 89 x
 • 90 x
İnformatika
II
Riyaziyyat
Coğrafiya
Tarix
III
Azərbaycan dili(ana dili)
Tarix
Coğrafiya
Ədəbiyyat
IV
Biologiya
Kimya
 • 31 C
 • 32 B
 • 33 C
 • 34 D
 • 35 A
 • 36 D
 • 37 D
 • 38 C
 • 39 E
 • 40 E
 • 41 D
 • 42 D
 • 43 C
 • 44 C
 • 45 E
 • 46 B
 • 47 D
 • 48 D
 • 49 B
 • 50 B
 • 51 C
 • 52 D
 • 53 2
 • 54 286
 • 55 134
 • 56 134
 • 57 E;B;D
 • 58 x
 • 59 x
 • 60 x
Fizika
 • 61 D
 • 62 D
 • 63 D
 • 64 E
 • 65 A
 • 66 B
 • 67 B
 • 68 D
 • 69 E
 • 70 B
 • 71 *
 • 72 D
 • 73 A
 • 74 A
 • 75 D
 • 76 B
 • 77 C
 • 78 E
 • 79 C
 • 80 D
 • 81 E
 • 82 A
 • 83 400
 • 84 2
 • 85 25
 • 86 145
 • 87 B;C;A
 • 88 x
 • 89 x
 • 90 x