FSİ-2 (12 noyabr 2023-cü il)

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 B
 • 2 B
 • 3 A
 • 4 D
 • 5 C
 • 6 A
 • 7 B
 • 8 D
 • 9 A
 • 10 C
 • 11 D
 • 12 C
 • 13 D
 • 14 A
 • 15 C
Riyaziyyat
 • 16 A
 • 17 B
 • 18 D
 • 19 B
 • 20 C
 • 21 A
 • 22 B
 • 23 A
 • 24 D
 • 25 C
 • 26 B
 • 27 B
 • 28 C
 • 29 D
 • 30 B
 • 31 A
 • 32 B
 • 33 C
 • 34 D
 • 35 D
Xarici dil
 • 36 D
 • 37 C
 • 38 B
 • 39 A
 • 40 D
 • 41 B
 • 42 C
 • 43 B
 • 44 B
 • 45 A
 • 46 C
 • 47 B
 • 48 C
 • 49 A
 • 50 C