2-8 imtahanı FSİ4 19 fevral 2023-cü il

Azərbaycan dili(ana dili)
 • 1 C
 • 2 A
 • 3 D
 • 4 B
 • 5 A
 • 6 B
 • 7 D
 • 8 C
 • 9 C
 • 10 A
 • 11 D
 • 12 B
 • 13 C
 • 14 C
 • 15 B
Riyaziyyat
 • 16 B
 • 17 A
 • 18 C
 • 19 D
 • 20 A
 • 21 D
 • 22 B
 • 23 D
 • 24 A
 • 25 B
 • 26 C
 • 27 A
 • 28 D
 • 29 B
 • 30 C
Xarici dil
 • 31 C
 • 32 D
 • 33 A
 • 34 C
 • 35 C
Həyat bilgisi
 • 36 D
 • 37 B
 • 38 A
 • 39 D
 • 40 B