ONLAYN QEYDİYYAT FORMASI

Müraciət edilən xidmət: Kaspi Liseyləri
Filial*
Ad*
Soyad*
Mobil telefon*
Təvəllüd*
Cinsi*
Bölmə
Sinfi (hazırda oxuduğu sinif)*
Hazırda təhsil aldığı müəssisə
Təhsil aldığı müəsisənin adı
Rayon
Kaspi haqqında haradan eşitmisiniz?