NƏŞRLƏRİMİZ

Fizika üzrə test bankı

Fizika üzrə test bankı

Fizikadan test bankı (Abituriyentlər və müəllimlər üçün vəsait)

Kaspi Təhsil mərkəzi tərəfindən sizlərə təqdim olunan “Fizikadan Test bankı” kitabı Bakı Dövlət Universiteti, Nəzəri fizika kafedrasının professoru Abdullayev Sərhəddin Qubaddin oğlu tərəfindən yazılmışdır. Bu test bankı abituriyentlərdə müsəqil fikirləşmək və fiziki hadisələri dərindən təhlil edərək, nəticə çıxartmaq vərdişlərini yaratmaq məqsədlə yazılmışdır.

“Test bankına” fizikanın 25 bölməsi üzrə 3000 test tapşırığı daxil edilmişdir. Tapşırıqlar Respublikamızın ali məktəblərinə qəbul imtahanı proqramını tam əhatə etməklə yanaşı, müasir orta məktəblərin fizika dərsliklərindəki mövzulardan kənara çıxmır.

“Test bankının” ən üstün cəhətlərindən biri test tapşırıqlarının müasir qəbul imtahanlarında təklif olunan test tapşırıqlarının ruhunda olması, tapşırıqların mövzular üzrə sadədən mürəkkəbə doğru qruplaşdırılması və ən mühümü də sonda açıq test tapşırıqlarının verilməsidir.

Buradakı tapşırıqlarda dərin fizika var, oxucunu düşünməyə vadar edir, düsturu əzbərləməklə tapşırığa cavab vermək mümkün deyil, fiziki hadisənin əsil mahiyyətini başa düşən abituriyent tapşırığa düzgün cavab verə bilər.