NƏŞRLƏRİMİZ

Riyaziyyat

Riyaziyyat

Riyaziyyat -  bu məktəbəqədər təlimlər zamanı uşaqların riyazi təfəkkürlərini və məntiqi qabiliyyətlərini formalaşdırmaq, yaddaş və diqqətini inkişaf etdirmək üçün nəzərdə tutulub.