Kimya dərs vəsaiti

Kimya. (Yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait)

Bu vəsait Azərbaycan Respublikaı Təhsil nazirliyinin 01.04.2011 ci il tarixli 516 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Vəsait Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi tədris proqramını (VIII – XI siniflər) tam əhatə edir.

Bu kitab üç bölmədən ibarətdir:

1.Ümumi kimya

2.Qeyri-üzvi kimya

3.Üzvi kimya

Bu vəsaitin yazılmasında məqsəd bəzi şagirdlər üçün çətin və cansıxıcı görünən kimya fənninin əslində nə qədər asan və maraqlı olduğunu göstərmək və qısa vaxt ərzində orta məktəb tədris materialını yığcam, tam və sistemli şəkildə çatdırmaqdır.

Mövzuların izahı şagirdlərin daha asan və tez anlaya biləcəyi bir səviyyədə yazılmışdır.mövzu içərisində bəzi məqamlara diqqət çəkmək, eləcə də öyrənmənin daha asan və yaddaqalıcı olması üçün xüsusi rəngli yazılardan, rəngli şəkillərdən, həmçinin xüsusi qeydlərin yazıldığı rəngli çərçivələrdən istifadə edilmişdir.Şagirdlərin qavramaqda çətinlik çəkdiyi mövzuların sonunda həmin mövzulara daha da aydınlıq gətirmək üçün izahlı testlər verilmişdir.Elə kitabın əsas üstün cəhətləri də bunlardır.

Zövqlə dizayn edilmiş bu kitabın kimya fənnini öyrənməyi həm asanlaşdıracağı, həm də maraqlı hala gətirəcəyi üçün şagirdlərə, müəllimlərə, həmçinin abuturiyentlərə yararlı olacağına ümid edirik.

Kimya. (Orta məktəb şagirdləri və abituriyentlər üçün vəsait)

Bu kitab Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurası “Kimya və kimya texnologiyası” bölməsinin 1 saylı, 05.01.2001-ci il tarixli protokolu ilə təsdiq edilmişdir. Vəsaitin əsas məqsədi ali məktəblərə daxil olmaq istəyən şagird və abituriyentlərə qısa vaxt ərzində kimyanın orta məktəb tədris materialını yığcam, tam və sistemli şəkildə çatdırmaqdır. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən 2012 – ci ildə verilən qəbul proqramı üzrə tərtib edilmiş bu vəsait qüvvədə olan ümumtəhsil məktəblərinin kimya proqramını tam əhatə edir.

Vəsait üç hissədən – ümumi, qeyri üzvi və üzvi kimya hissələrindən ibarətdir. Vəsaitin ümumi kimya hissəsində kimyanın əsas anlayış və qanunları müasir tələblərə uyğun səviyyədə izah edilmişdir. Qeyri üzvi və üzvi kimya hisssələrində tədris materialının müəyyən ardıcıllıqla verilməsi öyrənilən maddələr haqqında ətraflı nəzəri məlumat almağa və materialı asan mənimsəməyə imkan verir.

Bu kitab ali məktəbə daxil olmaq istəyən şagird və abituriyentlər, həmçinin orta və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuşdu

Химия. (Пособие для абитуриентов и учащихся средних школ)

В пособии в краткой форме изложен основной материал учебников химии средней школы. Пособие предназначено для абитуриентов и учащихся желающих за короткое время повторить учебный материал химии средней школы.Книга составлена в соответствии с программой вступительных экзаменов и полностью отражает разделы общей, неорганической и органической химии. В каждом параграфе учебный материал систематизирован и излагается в ясной, доступной для учащихся форме.

Рецензенты:

кафедра методики и преподавания химии Бакинского

государственного университета

(зав. кафедрой канд. хим. наук, доцент Е.Т.Азизов)

канд. хим. наук, доцент Б.А. Набиев

Лятифов Ильтифат Уршан оглы

Оруджева Айнура Бахаддин гызы

Зейналова Хатира Солтан гызы