Dil Kursları

IELTS kursları

Tədrisi ingilis dilində olan İngiltərə və istənilən digər ölkə universitetlərində ali təhsil almaq üçün İELTS imtahan nəticəsi tələb olunur.

Ümumi ingilis dili kursları

İngilis dilinin tədrisi ümumilikdə 6 səviyyədən ibarətdir: starter, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced.

Yay məktəbləri

Yay məktəbləri əsasən yay mövsümündə yeniyetmələrın qoşulması üçün nəzərdə tutulur.