Business English

"Kaspi"Təhsil Mərkəzi Cambridge English Language Assessment mərkəzinin Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsidir.

Kursun məqsədi öyrənənin ingilis dilində

 • ► işgüzar danışıq və yazışma vərdişlərinə yiyələnməsi;

 • ► ünsiyyət qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsidir.

Proqrama daxildir :

 • ► Hər səviyyə 12 mövzu olamaqla 4 səviyyə

 1. → I səviyyə 2 ay (24 saat)

 2. → II səviyyə 3 ay(36 saat)

 3. → III səviyyə 3 ay (36 saat)

 4. → IV səviyyə 4 ay (48 saat)

 • ⇒ 1,5 saat həftədə 2 dəfə

 • ►Həftəsonu danışıq dərsləri;

 • ►Mərkəz tərəfindən ödənişsiz dərs vəsaitləri;

 • ►Qazanılan biliyin yoxlanılması üçün: hər 3 mövzudan sonra proqres test;

 • ►Ödəniş: ( fərdi 250 AZN və qrup 100 AZN )

Proqram əhatə edir:

 • İlkin mərhələdə:

 • →sadə ingilis dili çərçivəsində işgüzar ingilis dili üzrə söz ehtiyatı

 • →sadə qrammatik minimumlar

 • →qısa orijinal işgüzar mövzularla bağlı oxu bacarığı

 • →rəsmi mail-lərin yazılması və onların cavablandırılması

 •  Orta mərhələdə:

 • → Sadə işgüzar söz ehtiyatının genişləndirilməsi

 • → Sözlərin məna çalarına görə doğru işlədilməsi

 • → Dilin ifadə dolğunluğunu və doğruluğunu artırmaq məqsədi ilə qrammatik minimumların həcm və çətinlik dərəcəsinə görə verilməsi

 • → İşgüzar müzakirələrdə iştirak etmə bacarığının formalaşdırılması

 • → İnformasiya mübadiləsinin aparılması

 • Yüksək mərhələdə:

 • → İşgüzar sahəyə dair frazaloji birləşmə və ifadələrin söz ehtiyatının genişləndirilməsi

 • → Reklam, dəyişiklik, şirkətin quruluşunun təsviri, maliyyə, bizness əlaqələri və s. kimi mövzularla bağlı söz ehtiyatının işlənməsi

 • → Qrammatik minimumların həcm və çətinlik dərəcəsinə görə artırılması

 • → İşgüzar mail-lərin yazılması

 • Ali mərhələdə:

 • → Aşağı səviyyədə verilmiş bacarıqların təkmilləşdirilməsi

 • → Söz ehtiyatının genişləndirilməsi

 • → İşgüzar yazı formalarının yazılması: mail-lər, məruzələr, rəsmi məktublar
   

 • *Kursu bitirənlərə sertifikat verilir.