KASPI Kidsin nəşrləri olan" English for kids " kitabı və " Riyaziyyat " iş dəftəri məktəbəqədər yaşlı uşaqların istifadəsinə verilmişdir.